เรียนก็ไม่เข้าเรียนแต่อยากได้เกรดดีๆ

เรียนก็ไม่เข้าเรียนแต่อยากได้เกรดดีๆ ครูเลยจัดให้งามๆ